طی حکمی از سوی مهندس ابوالفتح ابراهیمی، مدیر عامل شرکت گروه صنعتی تراکتور سازی ایران ، آقای مهندس یوسف دادگر نوبریان به عنوان مدیر عامل شرکت تراکتور سازی کردستان معرفی شد. در مراسم معارفه، که روز دوشنبه مورخ 27/02/95 در شرکت تراکتور سازی کردستان و با حضور اعضاء هیات مدیره، مدیران و پرسنل شرکت برگزار گردید، مهندس خلعت بری، مدیر عامل سابق در ارتباط با عملکرد کاری خود توضیحاتی را ارائه نمودند و برای مهندس دادگر نوبریان در پست جدید آرزوی توفیق و سربلندی کردند. در ادامه مدیر عامل گروه صنعتی تراکتور سازی ایران به مشکلات فراروی صنعت در کشور اشاره کردند و بیان نمودند با تمام مشکلاتی که وجود دارد با یاری خداوند سبحان گروه صنعتی تراکتور سازی ایران توانسته به فعالیت خود ادامه دهد و از این پس نیز با یاری خداوند و با کمک همه عزیزان این روند را ادامه خواهیم داد. آقای مهندس ابراهیمی از زحمات آقای مهندس خلعت بری تشکر و قدردانی کردند و جناب آقای مهندس دادگر نوبریان را به عنوان مدیر عامل جدید معرفی کردند. در این جلسه مهندس دادگر نوبریان نيز در سخناني از اعتماد مدیر عامل و هیات مدیره به ایشان براي سپردن اين مسووليت تشکر کرد و بیان کردند امیدوارم که بتوانم مدتی را که در شرکت تراکتورسازی کردستان هستم منشأ پیشرفت و خیر و برکت باشم.