تاريخچه

بر اساس مطالعات مشترک شرکت تراکتورسازي ايران با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال1381 ايجاد کارخانه شماره دو شرکت تراکتورسازي ايران به منظور توليد تراکتور هاي رده تواني متوسط از نوع تک ديفرانسيل و جفت ديفرانسيل با ظرفيت اسمي 5000 دستگاه، جهت دسترسي هرچه بهتر کشاورزان به تراکتور در تمام نقاط کشور بويژه مناطق محروم مورد بررسي قرار گرفت.

با انتخاب استان کردستان براي اجراي اين پروژه، کارهاي اجرايي شروع شد و در مرداد ماه 1383، کارخانه در زميني به مساحت 25000 متر مربع به بهره‌برداري رسيد. فضاي مسقف شرکت شامل سالن توليد، سالن حاملهاي انرژي، سالن تاسيسات، سالن تعميرات، سالن رنگ، انبارها(قطعات، ملزومات، اسقاطي) سوله کنترل کيفي در مجموع به مساحت 8784 متر مربع مي باشد.  

شرکت فعاليت خود را با توليد تراکتور 285 تک ديفرانسيل آغاز نمود و در سال 1385 تراکتور 285 جفت ديفرانسيل به توليد اضافه شد. در سال 1392 نيز  با هدف تنوع در توليدات و پاسخگويي به نياز مشتريان، توليد تراکتور 475 تک ديفرانسيل آغاز گرديد. در همين راستا در سال 1393 و براساس نياز مکانيزاسيون کشور به تراکتور هاي جفت ديفرانسيل، شرکت اقدام به توليد تراکتور 475 جفت ديفرانسيل نيز نمود. با توجه به اينکه مونتاژ تراکتور 285 به اين شرکت واگذار شده شرکت قادر به توليد تراکتور صنعتي مي باشد و از اين مدل نيز براساس نياز مشتريان توليد و به بازار عرضه شده است.