اولين همايش حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان استان کردستان

اولين همايش حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان استان کردستان در ۲۶ شهريور ماه برگزار شد

همايش با تلاوت آيات قرآن مجيد  و حضور معاون وزير و مدير عامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و مسئولين استاني شروع شد و در ادامه سخنرانان به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود در رابطه با موضوع همايش پرداختند.

سخنران اول آقاي احمدي، رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان استان کردستان بود که با اشاره به آيات قرآني، بر تاثيري پذيري قوانين موضوعه از قرآن کريم  اشاره نمودند.

  سخنران بعدي رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت آقاي مهندس دره وزمي بودند. ايشان اظهار داشتند که وقتي مصرف کنندگان با حقوق خود آشنايي داشته باشند، توليدکنندگان مکلف مي شوند متناسب با شناخت و مطالبه گري مصرف کنندگان، محصولات خود را به بازار مصرف عرضه کنند. 

مدير عامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان جناب آفاي نوابي سخنران بعدي بود که بر ضرورت توجه به بحث سرمايه گذاري پرداختند. ايشان تغيير ديد جامعه نسبت به سرمايه گذار را مهم دانسته و تلاش براي جذب سرمايه گذاران را کاري پر اهميت و حياتي براي استان بيان کردند. همچنين با تاکيد بر بحث سرمايه گذاري، فراهم نمودن زيرساخت هاي لازم و ايجاد مزيت براي سرمايه گذاران استاني را از نکاتي که مي تواند سبب جذب سرمايه گذار  شود عنوان کردند.

در پايان همايش از مهندس دادگر مدير عامل تراکتور سازي کردستان به عنوان دريافت کننده عنوان برند برتر استان در کنار ساير صنعتگران و توليد کنندگان تقدير شد و معاون وزير و رياست سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان  تنديس برند برتر را تقديم ايشان نمودند.