آگهی مزایده

شرکت تراکتورسازی کردستان در نظر دارد یک سری اقلام ضایعاتی(اعم از آهن‌آلات، باطری، شبکه و غیره) و همچنین قطعات مازاد تراکتور را به فروش برساند.