قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت تراکتورسازی کردستان

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور طی تقدیرنامه ای از ایفای نقش متعهدانه و ممتاز در پیشگیری از تعدیل نیروی کار،ایجاد اشتغال جدید و همچنین رعایت دستورالعملها وشیوه نامه های بهداشتی علی رغم فشارهای ناشی از تحریم و تاثیرات مخرب بیماری کرونا بر فعالیت بنگاههای اقتصادی در یکسال اخیر قدردانی نمودند